Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

 

 

 

  

Tack alla ni som har deltagit i de olika aktiviteterna som arrangeras inom Leaderprojektet under 2018. Nu tar vi julledigt ett tag och återkommer i januari 2019.

 

Önskar Mona, Helga, Birgit och Gunilla

 

På gång i Otterbäcken!

[ Kolla här ]

 

[ Senaste uppdatering av sidan 2018-12-10 ]