Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

Facit för tipspromenaden 15 juni [ läs här ] ]

[ Vad händer i Otterbäcken i sommar [ läs mer ] ]

 

På gång i Otterbäcken!

[ Kolla här ]

 

[  Senaste uppdatering av sidan 2019-06-17  ]