Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

 

[ På gång i Otterbäcken! [ klicka här ] ]

[ Vårsalongen 2020 flyttar till Hösten 2020 [ läs här ] ]

[ Hjälp i Coronatider [ läs här ] ]

OBS! All mattcurling är INSTÄLLD under våren! [ läs mer ]

[  Senaste uppdatering av sidan 2020-04-30