Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semesterperioden börjar och nu tar vi i Leadergruppen en paus i projektarbetet. Tack alla ni som deltagit på ett eller annat sätt i våra aktiviteter, hoppas ni och fler därtill vill fortsätta med detta i höst. Upptakten sker i första veckan av augusti med aktiviteten utegympa. Tack för oss och ha en riktigt skön sommar!

biggrin Mona, Helga, Birgit och Gunilla biggrin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ Vad händer i Otterbäcken i sommar [ läs mer ] ]

 

På gång i Otterbäcken!

[ Kolla här ]

 

[  Senaste uppdatering av sidan 2019-07-01  ]