Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

OBS! Nu är det nya aktiviteter på gång till hösten!

[ På gång i Otterbäcken! [ klicka här ] ]

Inbjudan till kurs om dator, padda och smartphone [ klicka här ] ]

[ Tack för Salong 2020 och vinstlista för lotteriet [ klicka här ]  ]

 

[ Hjälp i Coronatider [ läs här ] ]

 

[  Senaste uppdatering av sidan 2020-10-14 ]