Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

[ Utvärderings och planeringsmöte [ klicka här ] ]

[ Byalagets höstmöte [ klicka här ]  ]

[ Ändring av mattcurling [ klicka här ] ]

[ Vill du börja Drilla? [ klicka här ] ]

[ På gång i Otterbäcken! [ klicka här ] ]

 

[  Senaste uppdatering av sidan 2019-10-31  ]