Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor  möts och umgås. 

[ På gång i Otterbäcken! [ klicka här ] ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hej!

På grund av omständigheterna i nuläget måste vi tyvärr ställa in årets sista Mattcurling, som skulle spelats på söndag den 6 december.

Vi återkommer dock under 2021 så snart Folkhälsomyndigheten ger klartecken för arrangemang.

Håll lite koll på hemsidan och på anslagstavlorna i Otterbäcken så du inte missar vad som är på gång.

Tack alla ni som deltagit i/på våra aktiviteter under 2020! Nu hoppas vi på ett 2021 då vi kan umgås och uppleva saker tillsammans igen.

Med önskan om en skön och stämningsfylld GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Mona, Birgit, Helga, Gunilla/ Leaderprojektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[  Senaste uppdatering av sidan 2021-01-13 ]