Otterbäckens byalag

Målsättning för Otterbäckens Byalag är  att verka för en positiv utveckling för människor, gamla som unga boende i Otterbäcken, genom att initiera och driva verksamhet som gynnar de boende och ökar byns attraktionskraft.

Byalagets styrelse

 

Föreningar i samverkan:

 

 

 Otterbäckens Folketshusförening

Vi träffas i Folkets hus, vad är väl mer naturligt?! När föreningar i Otterbäcken ska berätta om ett nytt projekt som ska engagera alla i byn, gammal som ung och nyinflyttad, ja, då står samlingslokalen i centrum.


Otterbäcksviken

PRO, Otterbäcken

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med närmare 350.000 medlemmar. I PRO Otterbäcken träffas vi och umgås med olika aktiviteter som musik, föredrag, resor, studiecirklar, boule-spel, söndagscafé, bingo, allsång med mera.  Du är varmt välkommen som medlem! 


Företagarföreningen

Ideell förening med uppgift att tillvarata gemensamma intressen för medlemmarna inom området Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken.


Otterbäckens BK

Bandyförening som driver egen konstfrusen bandyplan. Har bred ungdomsverksamhet med ungdomslag  och seniorlag.


Otterbäckens Järnvägsmuseiförening

Vår förening tar tillvara och informerar om Nora Bergslags Järnväg, NBJ, som var i trafik mellan Otterbäcken i söder till Nora i norr, med förgrening till Ervalla i öster och Bredsjö i norr.


Munskänkarna Otterbäcken

Vår ambition är att erbjuda trevliga och lärorika provningar samt olika utbildningar till våra medlemmar, oavsett tidigare kunskaper. Alla är lika välkomna! Den gemensamma nämnaren är vårt intresse för vin.

 


 

Amnehärads Båtklubb

Amnehärads Båtklubb bildades den 4 maj 1962 och har sitt verksamhetsområde i Gullspångs kommun .
Under 70 talet byggdes hamnen ut till vad den är idag. Klubben disponerar 150 båtplatser och har 320 medlemmar.
Vi arrenderar en klubbholme av sjöfartsverket vid namn Fällholmen.


 Otterbäckens Fiberförening

Syftet med föreningen är att tillsammans rusta Otterbäcken för framtiden, genom att erbjuda alla fastigheter ett högkvalitativt fibernät för snabb och säker kommunikation.

 


Kooperativet Laxen

Kooperativet Laxen ekonomisk förening startade 2010 och utgick från Arbetsmarknadsenheten i Gullspångs kommun. Kooperativet Laxen har utvecklats till ett socialt arbetskooperativ med 9 anställda och drygt ett 15-tal deltagare i dagsläget.