Projektet

”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde”

Projektgruppen fr.v:

Mona Williamsson, Helga Zimmerman-Svensson, Birgit Götenstedt-Dahllöf och Gunilla Palmquist.

 

Utveckla kustområde Otterbäcken med närområde, Gullspång

Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta ska leda till att stimulera livskvalitén på orten och att människor över generations- och nationsgränser möts.