Den 21 mars startade vår datakurs i Folkets Hus, Leader projektets första genomförda aktivitet. Tretton deltagare med olika dataerfarenhet träffades fem eftermiddagar i mars. Alltid trevligt, ganska klurigt och nya datakunskaper!