Boule i Otterbäcken!

 Nu startar boule säsongen igen. Vi träffas på Barfoten (campingen) vid boulebanorna.

Måndag och torsdag mellan kl 14 00 – 16 00.  Inga förkunskaper är nödvändiga. Vi får lära av varandra.

Varmt välkommen till en trivsam stund hälsar PRO och projektledningen Leader