För att inte bidra till smittspridning under Coronapandemin har projektgruppen Leader beslutat att ställa in all Mattcurling som var planerad under våren  ( 5 april, 19 april och 3 maj ).

Tråkigt, med det känns ändå rätt. Vi hoppas ni alla återkommer till hösten för nya spelningar!

Projektgruppen