Inköpsservice för dig över 70 år - för att minska smittspridning Vem kan få hjälp och med vad? Det gäller inköp av dagligvaror och receptfria varor från Apotek vid ett tillfälle per vecka. För att kunna nyttja inköpsservice ska du uppfylla följande kriterier:

Du är 70 år eller äldre

Du har inget socialt nätverk som kan utföra inköpet (anhöriga bor långt bort, inga nära vänner, grannar eller andra)

Du har ingen hemtjänst.

För dig som redan har hemtjänst så ordnar de med service Hur fungerar inköpsservice? Om du uppfyller kriterierna och önskar inköpsservice ring kommunens fixartjänst på telefon 0551-362 12 så berättar vi mer (vardagar kl.08-16).

Hygienregler: Personal som levererar varorna hem till kommuninvånaren är helt införstådd med att basala hygienregler gäller. De håller minst en meter i avstånd, tar inte i hand. Mellan att man handlat och packat varor måste kommunens personal sprita händerna noggrant samt mellan varje leverans.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24