Årsmöte Otterbäckens Byalag. Folkets Hus den 7 april 2021 kl 18-20

Här hämtar du årsmöteshandlingar (öppnas i nytt fönster):
Kallelse>>  • Verksamhetsberättelse>>  • Årsredovisning>>  • Dagordning/Röstblankett>> Revisionsberättelse>> • Valberedningens förslag>>

På grund av Corona-pandemin kan vi inte arrangera ett normalt årsmöte. Enligt stadgarna skall årsmöte avhållas inom det första kvartalet. Dock blir vi i år tvingade att frångå detta.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmötet på ett lite annorlunda men Corona-säkert sätt.

Den 7 april mellan kl 18-20 kan du möta upp utanför Folkets Hus baksida där det ges möjlighet att ta del av samtliga årsmöteshandlingar samt att lägga sin röst i årsmötets olika frågor på dagordningen.

Det hela kommer att ske på Coronasäkert vis. Bär gärna munskydd och ta helst med egen penna för säkerhets skull! Vi kommer även att tillhandahålla handsprit.

För dig som inte har möjlighet att delta den 7 april erbjuder vi, som alternativ, möjlighet att post-, mejlrösta genom att skriva ut dagordning/röstblankett och sedan mejla, skicka eller lämna din röstblankett till oss, se adressuppgifter nedan. Ovan finner du länkar till årsmöteshandlingarna i PDF-format (öppnas i nytt fönster).

Styrelsen

V  Ä  L  K  O  M  M  E  N

                                                                                                                                                                          

Kontakt:
Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77 | Sekreterare, Björn Wadensten, 070-727 18 99
E-post: otterbackens.byalag@outlook.com
Adress: c/o kassör Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken
Bankgiro: 649-6871 | Swish: 123 367 8182 | Organisationsnummer: 802457-8067