Skip to main content

Badängen får en sandstrand

Otterbäcken 20 juni 2021.

Vänerhamn vill bygga stor silo i hamnområdet.

Otterbäckens byalag har genom en medlem fått kännedom om att Vänerhamn sökt bygglov för nybyggnation av lag

Subscribe to Nyheter