Skip to main content

Våra projekt

Bli partner till våra projekt

Våra partners:

Byalaget utvecklar Badängen

Sandstrand Badängen

Badängsparken är det största grönområdet i Otterbäckens centrala del, beläget mellan Allmänna vägen och Vänern. På området finns en året-runt-öppen grill (KIKI´s), en sommarrestaurang (Otterbäckens Sjökrog), fiskrökeri, bastu, två lusthus samt grillplats för besökande. Hamnbassängen intill restaurangen var en gång kajplats för passagerarbåten Marianne. Sedan många år firas traditionsenligt Byalagets Valborgsmässoafton och Midsommar i parken, samt Otterbäckendagen som arrangeras av ortens föreningar i samverkan.

På Byalagets höstmöte 2019 framfördes önskemål om att återskapa Badängen till en badplats vilket med stor majoritet beslutades. Styrelsen tog fram en projektlpan och började leta samarbetspartners för att kunna utföra det digra arbetet med att återskapa sandstranden. Gekås Gräv, Gunnar Karlsson ställde upp med sin grävmaskin och under hösten 2020 trollade han fram sandstranden som legat dold bakom buskar och träd i många år. Mark och Bygg levererade matjord och många frivilliga krafter hjälptes sedan åt att rensa stranden och så nytt gräs för att skapa en barnvänlig badplats.

Mycket arbete återstår för att få stranden i fint skick och under 2021 började vi redan i februari när isen låg tjock med att slå vass som eldades upp på isen. I slutet av april samlades delar av styrelsen och rensade stranden inför årets säsong. Efter inköp av två vasskrattor har vi kunnat hålla badet och sandstranden öppen från att växa igen. Via Trygg Hansa har vi fått två livbojaroch med material som vi fått från Träbiten har vi satt upp en livboj vid hamnbassängen och en vid stranden. Strax före midsommar samlades ett tappert gäng medlemmar som rensade stranden från vass och sten. Till våren 2022 planeras tillförsel av sand på stranden.

Lär mer om projekt Badängen:
Projektplan   |   Mariestadstidningen (artikel sept 2020)   |   Mariestadstidningen (artikel maj 2021)   |   Skötselavtal mellan Byalaget och MTG-kommunerna

 

Byalaget vill synliggöra Otterbäckens strandlinje

Strandpromenad

Trots sitt fantastiska läge utmed Vänerns strand saknar Otterbäcken en sammanhängande strandpromenad. Detta har framförts på Byalagets medlemsmöten vid ett flertal tillfällen. Styrelsen beslutade därför hösten 2019 att se om det finns möjlighet att skapa en strandpromenad mellan Barfotens camping och Badängsparken. Denna sträcka ses som den mest ultimata då den sommartid skulle kunna vara en fin promenad för boende på campingen som vill besöka sommarrestaurangen Sjökrogen.

Kartor har granskats och fastighetsägare kontaktats för att kunna staka ut en lämplig sträckning. Den ursprungliga promenadvägen fick revideras på grund av att flera fastigheter utmed den tänkta sträckan har strandtomter. Nu har arbetet med strandpromenaden kommit såpass långt att vi kunnat fastställa en sträckning.

Från Barfotens camping går man först utmed strandängarna fram till Matrosvägen varefter man via Loggvägen kommer upp till Allmänna vägen. Väl framme vi OBK:s bandyplan går man genom skogen ner mot strandlinjen. Strandpromenaden fortsätter därefter bakom bandyplan utmed vattnet ända fram till Badängsparken. Här passerar den bland annat Olssons Pir (se bild) som vi kommande år önskar att göra tillgänglig för allmänheten genom ny ytbeläggning på piren samt bänkar att sitta på. Där kan man verkligen njuta av utsikten över vår vackra sjö! Piren kommer också att bli är ett perfekt ställe för den som vill pröva fiskelyckan!

Hämta karta över hela sträckningen >>HÄR

 

Olssons Pir

Olssons Pir

Badplats utefter strandpromenaden

En hel del arbete återstår. En längre spång skall byggas i år (2021 - under förutsättning att vi får strandskyddsdispens) och vägvisare skall sättas upp. Kommande år skall det röjas sly i strandlinjen bakom bandyplanen.

Vi hoppas vi på invigning av Strandpromenaden hösten år 2021!

Läs mer om strandpromenaden: Statusrapport mars 2021 (PDF)  |   Mariestadstidningen (artikel) 

Fotnot (september 2021): Tyvärr har projektet blivit fördröjt på grund av Länsstyrelsens långa handläggningstider gällande anmälan om vattenverksamhet för byggande av en spång sista biten före Badängsparken. Läs mer >>>HÄR 

Glädjande nog är Gullspång kommun positiva till projektet och har lovat ett bidrag så snart Länsstyrelsen har beviljat ansökan. Läs mer >>>HÄR

Fortsättning följer...

Vi hoppas dock att vi skall kunna inviga Otterbäckens egen strandpromenad någon gång under år 2022

 

Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde

Leaderprojekt 2018 - 2021

Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor möts och umgås.

Vad har då hänt under åren?
I stort sett har vi kunnat genomföra de praktiska målen angående Folkets Hus och Badängsparken som fanns uppsatta. Folkets Hus är nu rustat för att kunna ta emot/anordna kursverksamhet och konferenser samt naturligtvis festarrangemang.

Ett annat projektmål var att anordna aktiviteter vars syfte var att bidra till gemenskap i Otterbäcken. Här tycker vi att mattcurling, klädbytardag och konstsalongen har varit bra inslag.

Hemsidan www.otterbacken.se lever vidare genom att Byalaget tagit över driften och fortsätter därmed att vara ett nyhetsforum för händelser i Otterbäcken.

Pandemin medförde tyvärr att planeringen för åren 2020—21 inte gick att följa. Vi var precis som alla andra tvungna att begränsa planerna starkt och genomföra det som gick.

Vårsalongen blev höstsalong och Nalle Clown hann pandemisäkert glädja en grupp barn från förskolan på Gallernäset.

Slutligen vill vi i projektledningen, Mona, Birgit, Helga och Gunilla tacka alla trevliga, generösa medmänniskor i Otterbäcken och Gullspång som hjälpt oss att genomföra de olika arrangemangen under åren. Utan er hade det naturligtvis inte fungerat.

Så stort TACK och på återseende vid andra arrangemang och aktiviteter i Otterbäcken.

Hälsar
Mona Williamsson, Helga Zimmerman-Svensson, Birgit Götenstedt-Dahllöf och Gunilla Palmquist