Hoppa till huvudinnehåll
Skiss på spång

Mycket pappersarbete för en spång!

Inlagt av info@otterbacken.se 20 September 2021

På grund av Länsstyrelsens långa handläggningstider måste Byalaget vänta med byggandet av en 18 m spång som skall binda ihop den planerade strandpromenaden med Badängsparken.

Byalaget fick beviljat strandskyddsdispens från Gullspångs kommun den 7 juni 2021 och från Länsstyrelsen den 16 juni. Enligt brevet från Länsstyrelsen skall också en anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen som Byalagets styrelse skickade in den 17 juli. Svar från Länsstyrelsen kom den 6 september och i svaret står det att handläggningstiden är förlängd till den 31 december 2021. Vid telefonkontakt med Länsstyrelsen meddelades att den förlängda tidsfristen inte beror på att vår anmälan är speciell och svårhanterad utan på att många ärenden ligger före på tur. Vårt ärende har inte tilldelats en handläggare än… Dessutom är det förbud på att påbörja arbete med spången innan beslut i frågan fattats! Vi fortsätter tålmodigt vår väntan och hoppas på en strandpromenad 2021….

Bilden visar en skiss på hur den nya spången kan komma att se ut. På ett visst avsnitt krävs pålning för att förankra spången över vattnet.