Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Byalagets vision/syfte

Initiera och driva verksamhet som gynnar de boende och ökar byns attraktionskraft samt...

  • ...att verka för en positiv utveckling för människor, gamla som unga, boende i Otterbäcken.
  • ...att verka för ett nära samarbete med kommunen och berörda nämnder.
  • ...att kunna fungera som remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör Otterbäcken.
  • ...att försöka hålla sig informerat om förändringar i samhället som t ex byggplaner, gatunät, cykel- och gångvägar.

Styrelsen

Pia Lidvall
Ordförande

Jette Gyldenlöve
Vice Ordförande

Björn Wadensten
Sekreterare/Webbmaster

Helga Zimmermann-Svensson
Ledamot

Vakant
Kassör

Benny Folkesson
Suppleant

Denny Henriksson
Suppleant

Övriga funktionärer

Åke Svensson
Sammankallande valberedning

Roland Vallin
Valberedning

Stefan Örtenmark
Valberedning

Wiveka Johansson
Revisor

Tomas Karlsson
Revisor

Kontakter

Ordförande
Pia Lidvall
070-243 92 77

Sekretarare
Björn Wadensten
070-727 18 99

Postadress
c/o Helga Zimmermann-Svensson
Kabyssvägen 4
547 72 Otterbäcken

Skicka epost

Nedladdningar

Stadgar 2023 (749.9 KB)
Broschyr 2023 (484.18 KB)