Hoppa till huvudinnehåll

Våra projekt

Bli partner till våra projekt

Våra partners:

Byalaget utvecklar Badängen

Sandstrand Badängen

Badängsparken är det största grönområdet i Otterbäckens centrala del, beläget mellan Allmänna vägen och Vänern. På området finns en året-runt-öppen grill (KIKI´s), en sommarrestaurang (Otterbäckens Sjökrog), fiskrökeri, bastu, två lusthus samt grillplats för besökande. Hamnbassängen intill restaurangen var en gång kajplats för passagerarbåten Marianne. Sedan många år firas traditionsenligt Byalagets Valborgsmässoafton och Midsommar i parken, samt Otterbäckendagen som arrangeras av ortens föreningar i samverkan.

På Byalagets höstmöte 2019 framfördes önskemål om att återskapa Badängen till en badplats vilket med stor majoritet beslutades. Styrelsen tog fram en projektplan och började leta samarbetspartners för att kunna utföra det digra arbetet med att återskapa sandstranden. Gekås Gräv, Gunnar Karlsson ställde upp med sin grävmaskin och under hösten 2020 trollade han fram sandstranden som legat dold bakom buskar och träd i många år. Mark och Bygg levererade matjord och många frivilliga krafter hjälptes sedan åt att rensa stranden och så nytt gräs för att skapa en barnvänlig badplats.

Mycket arbete återstod för att få stranden i fint skick och under 2021 började vi redan i februari, när isen låg tjock, att slå vass som eldades upp på isen. I slutet av april samlas delar av Byalagets styrelse för att rensa stranden inför årets säsong. Efter inköp av två vasskrattor kan vi hålla badet och sandstranden öppen från att växa igen. Via Trygg Hansa fick vi två livbojar som med material från Träbiten sattes upp vid hamnbassängen vid stranden. Inför varje midsommar samlas ett tappert gäng medlemmar som rensar stranden från vass och sten. Under våren 2022 tillförde Moo Grus sand på stranden som planades ut av GK:s Gräv. Byalagets projektgrupp har även börjat anlägga en blomsteräng i anknytning till stranden.

Nu har vi, tack vare Byalagagets frivilliga krafter, fått en barnvänlig strand i centrala Otterbäcken som flitigt används av såväl ortsbor som besökare.

Lär mer om projekt Badängen:
Projektplan   |   Mariestadstidningen (artikel sept 2020)   |   Mariestadstidningen (artikel maj 2021)   |   Skötselavtal mellan Byalaget och MTG-kommunerna

 

Byalaget vill synliggöra Otterbäckens strandlinje

Strandpromenad

Trots sitt fantastiska läge utmed Vänerns strand saknar Otterbäcken en sammanhängande strandpromenad. Detta har framförts på Byalagets medlemsmöten vid ett flertal tillfällen. Styrelsen beslutade därför hösten 2019 att se om det finns möjlighet att skapa en strandpromenad mellan Barfotens camping och Badängsparken. Denna sträcka ses som den mest ultimata då den sommartid skulle kunna vara en fin promenad för boende på campingen som vill besöka sommarrestaurangen Sjökrogen.

Kartor har granskats och fastighetsägare kontaktats för att kunna staka ut en lämplig sträckning. Den ursprungliga promenadvägen fick revideras på grund av att flera fastigheter utmed den tänkta sträckan har strandtomter. Nu har arbetet med strandpromenaden kommit såpass långt att vi kunnat fastställa en sträckning samt byggt en spång från Badänsparken och söderut. Nästa steg blir att anlägga en stig umed strandlinjen nedanför Hajvägen och Harpunvägen som fortsätter bakom bandyplanen där det krävs en del röjning för framkomligheten.

Från Barfotens camping går man först utmed strandängarna fram till Matrosvägen varefter man via Loggvägen kommer upp till Allmänna vägen. Väl framme vi OBK:s bandyplan går man genom skogen ner mot strandlinjen. Strandpromenaden fortsätter därefter bakom bandyplan utmed vattnet ända fram till Badängsparken. Här passerar den bland annat Olssons Pir (se bild) som vi kommande år önskar att göra tillgänglig för allmänheten genom ny ytbeläggning på piren samt bänkar att sitta på. Där kan man verkligen njuta av utsikten över vår vackra sjö! Piren kommer också att bli är ett perfekt ställe för den som vill pröva fiskelyckan!

Hämta karta över Strandpromenadens sträckning >>HÄR

 

Olssons Pir

Spången byggdes när vattennivån var som lägst

Badplats utefter strandpromenaden

En hel del arbete återstår. Nyligen (februari -23) har vi fått tillstånd från kommunen att sätta upp vägvisare. Ny stig skall anläggas från spången vid Badängsparken och fram till Olssons Pir, det skall röjas sly i strandlinjen bakom bandyplanen.

Vi hoppas vi på invigning av Strandpromenaden sommaren 2023!

Läs mer om strandpromenaden i vårt nyhetsföde. Statusrapport mars 2021 (PDF)  |   Mariestadstidningen (artikel) 

Fotnot (februari 2023): Tyvärr har projektet blivit fördröjt på grund av pandemin, myndigheternas långa handläggningstider gällande anmälan om vattenverksamhet för byggande av en spång sista biten söder om Badängsparken. Läs mer >>>HÄR 

Glädjande nog är både Alfastiftelsen och Gullspång kommun positiva till projektet och har givit bidrag.

Strandpromenaden invigdes den 6 juni 2023 Läs mer: Lyckad invigning  |  MT - "Jättefint att kunna gå här"

Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde

Leaderprojekt 2018 - 2021

Projektet ”Utveckling av kustsamhället Otterbäcken med närområde” startade år 2016 med idéinsamling. I mars 2017 fick projektet klarsignal från Leader nordvästra Skaraborg och i november 2017 gav Jordbruksverket sitt medgivande. Januari 2018 gick startskottet. Syftet med projektet är att i samverkan med övriga föreningar i Otterbäcken stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa fysiska och sociala mötesplatser där människor möts och umgås.

Vad har då hänt under åren?
I stort sett har vi kunnat genomföra de praktiska målen angående Folkets Hus och Badängsparken som fanns uppsatta. Folkets Hus är nu rustat för att kunna ta emot/anordna kursverksamhet och konferenser samt naturligtvis festarrangemang.

Ett annat projektmål var att anordna aktiviteter vars syfte var att bidra till gemenskap i Otterbäcken. Här tycker vi att mattcurling, klädbytardag och konstsalongen har varit bra inslag.

Hemsidan www.otterbacken.se lever vidare genom att Byalaget tagit över driften och fortsätter därmed att vara ett nyhetsforum för händelser i Otterbäcken.

Pandemin medförde tyvärr att planeringen för åren 2020—21 inte gick att följa. Vi var precis som alla andra tvungna att begränsa planerna starkt och genomföra det som gick.

Vårsalongen blev höstsalong och Nalle Clown hann pandemisäkert glädja en grupp barn från förskolan på Gallernäset.

Slutligen vill vi i projektledningen, Mona, Birgit, Helga och Gunilla tacka alla trevliga, generösa medmänniskor i Otterbäcken och Gullspång som hjälpt oss att genomföra de olika arrangemangen under åren. Utan er hade det naturligtvis inte fungerat.

Så stort TACK och på återseende vid andra arrangemang och aktiviteter i Otterbäcken.

Hälsar
Mona Williamsson, Helga Zimmerman-Svensson, Birgit Götenstedt-Dahllöf och Gunilla Palmquist