Hoppa till huvudinnehåll
Bidragsgivare Swedbank och Gullspångs kommun

Nytt angående Strandpromenaden i Otterbäcken

Inlagt av info@otterbacken.se 3 June 2022

Glädjande besked kom från Mark-och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 19 maj - Otterbäckens byalag har äntligen fått klartecken att färdigställa den efterlängtade Strandpromenaden!

Otterbäckens byalag har de två-tre senaste åren arbetat för att förverkliga planerna på en Strandpromenad. Genom att anlägga en promenad mellan Barfotens camping i söder och Badängen i norra delen av samhället, gör vi det möjligt för boende och tillresande att uppleva såväl byn som den vackra naturen. Promenaden är tänkt att gå utmed Vänerns strand, men också genom några av våra fina villakvarter. Strandpromenaden kan i framtiden även inkludera det nya bostadsområdet Sjögläntan i södra Otterbäcken.

Förberedande arbete

En hel del förberedande arbete är redan gjorda. Byalaget har skrivit nyttjandeavtal med berörda fastigheter, sökt och fått strandskyddsdispens samt tillåtelse till vattenverksamhet av Länsstyrelsen. I anslutning till Strandpromenaden skall en ca 20 meter lång spång byggas från Badängsstranden förbi fastigheten Otterbäcken 10:20.

Överklagande

Beslutet hos Länsstyrelsen om att få bygga en spång överklagades till Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt av berörd fastighetsägare. Tingsrätten avslog dock överklagandet. Fastighetsägaren överklagade igen till nästa instans, Mark-och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Klaganden ifrågasatte bl.a Otterbäckens behov av en strandpromenad och hänvisade till osäkra fastighetsgränser. Den 19 maj kom beskedet att hovrätten avvisat överklagandet.

Start oktober 2022

Spången kan enligt skyddsbestämmelserna för vattenverksamhet inte anläggas förrän efter den första oktober. Men Byalaget kan fram till dess äntligen påbörja arbetet med markberedning, producera vägvisare och skyltmaterial samt förbereda spångbygget!

Styrelsen för Otterbäckens byalag
genom Pia Lidvall, ordförande