Hoppa till huvudinnehåll
Skötselplan behövs i strandnära bebyggelse

Nytt från kommunen om skötselplan, Otterbäcken

Inlagt av info@otterbacken.se 21 June 2021

Inför Byalagets årsmöte 2021 lämnades en begäran om att Byalaget skall uppmana kommunen till att lägga fram en skötselplan över de offentliga mark- och skogsområden som är i kommunens ägor.

Här redovisar vi såväl den lagda frågan som kommunens svar.

Kommunens svar (303.41 KB)