Hoppa till huvudinnehåll
En del av strandpromenaden

Strandpromenaden har kommit ett steg närmare målet...

Inlagt av info@otterbacken.se 17 June 2021

7 juni 2021

Förutom kommunen har Länsstyrelsen gett strandskyddsdispens för spången som avslutar promenaden innan man kommer fram till Badängsparken. Nu skall en anmälan om vattenverksamhet också lämnas in till Länsstyrelsen (eftersom det måste pålas i i vattenbrynet). Sedan skall information till berörda markägare ges ang byggnation av spången.
Därefter skall virke beställas till byggnation av spången, cirka 12 stolpar med vägvisning från Barfoten till Badänsparken skall tillverkas, en hel del slyröjning behöver utföras, framförallt bakom bandyplan. Alltså, här behövs mycket hjälp på sluttampen när allt det formella är avklarat.


Nedan kan du hämta och läsa Miljö och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens.