Hoppa till huvudinnehåll
Vänerhamn vill bygga nya silos

Vänerhamn vill bygga stor silo i hamnområdet.

Inlagt av info@otterbacken.se 28 June 2021

Otterbäckens byalag har genom en medlem fått kännedom om att Vänerhamn sökt bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad med siloer på Ankarvägen 2 i Otterbäcken.

Med anledning av detta har byalaget skickat ett mejl till kommunens byggnadskontor med följande frågor:

  • Längd och höjd på lagerbyggnaden. 
  • Antal siloer, samt höjd och placering i förhållande till lagerbyggnaden. 
  • Fasadbeklädning och färgsättning på byggnaderna.
  • Påverkan på Järnvägsparken i form av ökad skuggbildning.
  • Visuell inverkan för betraktaren från position vid övergången mellan  Allmänna vägen och Amnevägen, gm fotomontage tex.
  • Start datum för byggnation och datum för färdigställande
  • Om byggnationen innebär ökad tung transport på Amnevägen, i så fall hur mycket.

Nedan kan du hämta hem kommunens svar i form av två PDF-filer