Hoppa till huvudinnehåll

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss har du även givit ditt samtycke till att Byalaget får hantera dina uppgifter enligt nedan:

  • Medlemmarnas personuppgifter förs in i ett dataregister för att föreningen enkelt skall kunna nå alla medlemmar via telefon, mejl och post med information och kallelser som rör föreningens verksamhet.
  • Registret används för notering om betalda medlemsavgifter.
  • Inga uppgifter lämnas till tredje part.

Medlem har rätt att:

  • Få tillgång till sina uppgifter
  • Få felaktiga uppgifter rättade
  • Få sina uppgifter, som inte är nödvändiga, raderade
  • Få veta hur länge uppgifterna lagras
  • Lämna klagomål till Datainspektionen

Personuppgiftsansvarig är Otterbäckens Byalags styrelse

Kontakter

Ordförande
Pia Lidvall
070-243 92 77

Sekretarare
Bjorn Wadensten
070-727 18 99

Postadress
c/o Helga Zimmermann-Svensson
Kabyssvägen 4
547 72 Otterbäcken

Skicka epost