Hoppa till huvudinnehåll

Alfastiftelsen ger bidrag till strandpromenad

Otterbäckens byalag får 15.000 kr i bidrag som skall täcka materialkostnaden för en spång och vägvi

Otterbäcksdagen 2022

Årets stora fest!

Första lördagen i augusti firas Otterbäcksdagen i Badängsparken.

Nytt angående Strandpromenaden i Otterbäcken

Glädjande besked kom från Mark-och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 19 maj - Otterbäckens by

Senaste nytt om Strandpromenaden.

Strandpromenaden överklagas igen - besvikelse i Otterbäcken!

Förhalningstaktiken har lyck

Nytt överklagande angående Strandpromenaden till Svea Hovrätt

Fastighetsägaren till Otterbäcken 10:20, som tidigare fått avslag av Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljöd

ÄNTLIGEN! - Nu är ljuset tillbaka i elljusspåret

Endast några dagar efter vårt inlägg på Facebook om det mörka elljusspåret började kommunen att byta de tra

Senaste nytt om elljusspåret i Otterbäcken

Många har hört av sig till Byalagets styrelse angående den dåliga skötseln av vårt kära elljusspår.

Fastighetsägare överklagar strandpromenaden!

Otterbäcken december 2021

Ljus i Vintermörker

För att skapa lite fin jul- och ljusstämning i Badängsparken har Otterbäckens Byalag monterat en ljusinstal

Höstmöte 26 oktober 2021

Ett trettiotal av Byalagets medlemmar samlades på Folkets Hus för att medverka på det traditionella höstmöt

Prenumerera på Nyheter