Hoppa till huvudinnehåll
Lusthus som byggts utan bygglov på annans tomt

Senaste nytt om Strandpromenaden.

Inlagt av info@otterbacken.se 28 February 2022

Strandpromenaden överklagas igen - besvikelse i Otterbäcken!

Förhalningstaktiken har lyckats – överklagande förhindrar färdigställande av Strandpromenaden till årets sommarsäsong!
 
Otterbäckens byalag har de två senaste åren arbetat för att realisera planerna på en Strandpromenad. Vi vill därmed göra det möjligt för boende och tillresande i Otterbäcken att till fots och mest möjligt strandnära, promenera mellan Badängen och Barfotens camping.  Strandpromenaden kan efterhand även inkludera det nya bostadsområdet Sjögläntan i södra Otterbäcken. 
   För att fullfölja Strandpromenaden skall en spång byggas från Badängen förbi och utanför fastigheten Otterbäcken 10:20. Byalaget har fått finansierat projektet, skrivit nyttjandeavtal med berörda fastigheter, sökt och fått strandskyddsdispens samt tillåtelse till vattenverksamhet av Länsstyrelsen. 
   Beslutet hos Länsstyrelsen överklagades till Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt av fastighetsägare till Otterbäcken 10:20, Sonja Hansson. Tingsrätten avslog överklagandet. Men fastighetsägaren har i vinter gått vidare till nästa instans, Mark-och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Hansson ifrågasätter bl.a. Otterbäckens behov av en strandpromenad och hänvisar till osäkra fastighetsgränser.
   Överklagandet innebär att tidsfönstret Byalaget hade för byggande av en spång stängdes den 28 februari, då häckningstiden för fågellivet börjar. Först efter den första oktober kan arbete i det berörda vattenområdet starta upp igen. Vi är så klart besvikna å otterbäckenbornas vägnar, men hoppas på att överklagandet till Svea hovrätt kommer att tillbakavisas och att Strandpromenaden kan byggas färdig i höst!


Styrelsen, Otterbäckens byalag

Vårt bemötande till Svea hovrätt kan du läsa >>>HÄR<<<
Övriga dokument gällande ärendet hitta du under länkarna i texten ovan.

Relaterade artiklar:
Nytt överklagande till Svea Hovrätt
Fastighetsägare överklagar strandpromenaden
Mycket pappersarbete för en spång
Strandpromenaden har kommit ett steg närmare